تماس با ما

 
2848
 

جهت ارتباط با ما از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

 
 شهرک گلستان( راه آهن)- بلوار امیرکبیر -بلوار هاشم زاده -نبش قائم ۶پلاک ۵۴ طبقه دوم
 info@bemani-physiotherapy.ir
 ٠٩١٢٣٩۵۵٢٨۴ – ۴۴٧٣۶٠۴۴